GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

FoU i Väst: Forskningsbaserat utvecklingsarbete vid GR

FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel.

FoU i Väst skall bidra till att GR är en lärande region avseende välfärdsfrågor (socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor, hälso- och sjukvård samt vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta). 

FoU i Väst kan till exempel hjälpa er med:

  • Utvärdering av ett projekt eller en verksamhet
  • Att utforma utvecklingsprojekt
  • Handledning i egenutvärdering
  • Föreläsningar i samband med utvecklings- och temadagar
  • Kontakt med forskare och/eller professionella inom ett verksamhetsområde

Pågående FoU-arbeten

Publikationer

Här hittar du alla FoU-rapporter och skrifter som publicerats av FoU i Väst/GR. För våra FoU-rapporter finns särskilda kvalitetskriterierPDF.

Nytt från FoU i Väst:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Skicka ett mejl till fou@grkom.se.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund