GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsfullmäktige

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GRs) fullmäktigeförsamling har är högsta beslutande organ i GR med 97 ledamöter och lika många ersättare. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

De sammanträder varje år i juni, under valår även i december, och tar bl.a. beslut om budget och årsredovisning för GR.

Fullmäktige utser även vart fjärde år ny styrelse för GR samt Utbildningsgruppen. Mandatperioden är den samma som för val till kommun och riksdag.

Inloggning Förbundsfullmäktiges gruppsida

Det goda livet GR

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Foto: Hans Wretling

Stefan Gustafsson (S)
Ordförande, Mölndal

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Elisabet Rothenberg (M)
Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund