GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-10-23

  Mötesplats Funktionshinder i ord & bild


  Tips på filmer, verktyg och användbara webbsidor är något av det du hittar i dokumentationen från Mötesplats Funktionshinder. Här hittar du också sammanfattningar av seminarier och massor av härliga bilder på utställare och besökare.
  Läs mer
 • 2017-10-23

  Välkommen till ett seminarium om socialt hållbart boende


  Detta är det femte inslaget i seminarieserien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle.
  Läs mer
 • 2017-10-20

  Att motverka boendesegregation genom socialt hållbar samhällsplanering


  GR har beviljats statsbidrag och söker kommuner som vill delta i ett kommande utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • 2017-10-19

  Interaktiv arena för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik


  GR-projektet AllAgeHub startar en digital anslagstavla; Samarbete sökes. Här kan du som chef eller medarbetare i en kommun, företagsrepresentant, forskare, student eller samhällsinvånare hitta rätt kontakter för just er idé, produkt eller projekt inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.
  Läs mer
 • 2017-10-19

  Vad innebär det att planera socialt hållbart?


  Vad skulle vi behöva göra mer av och veta mer om?
  Läs mer
 • 2017-10-19

  Hur stor arbetsbelastning kan en socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete?


  För att svara på den frågan har Göteborgs Stad utvecklat en modell för arbetstyngdsmätning.
  Läs mer
 • 2017-10-18

  Senaste nytt från FoU i Väst/GR


  Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården? Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Hur kan existentiella frågor få större plats inom äldreomsorgen? Det är några av nyheterna i FoU i Väst/GR:s senaste nyhetsbrev.

  Läs mer
 • 2017-10-13

  AllAgeHub arrangerar nytt inspirationsseminarium
  – Verktyg för implementering och ledning för en smartare välfärd


  AllAgeHubs seminarieserie fortsätter och denna gång har flera föreläsare bjudits in. Vi får den 24 november både möta företrädare för projektet CONNECT där en verktygslåda för välfärdsteknologi tagits fram, samt Maria Gill från SKL och projektet LEDA för smartare välfärd som tar oss med på studiebesök i Mittköping, en digital kommun i framkant.
  Läs mer
 • 2017-10-12

  "Kan vi ta oss till månen ska vi också kunna ordna det bra för personer med missbruk/beroende"


  Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?
  Läs mer
 • 2017-10-10

  Deltagarna ger Yrkesresan högt betyg


  Yrkesresan är GR-kommunernas gemensamma satsning på kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården. I ett första skede vänder sig Yrkesresan till de som är nya som socialsekreterare inom myndighetsutövning, barn och unga. Genom Yrkesresan får de under två år en introduktion i yrket som inte funnits tidigare. Två utbildningsomgångar har hittills hunnit starta och de utvärderingar som har gjorts visar att deltagarna är mycket positiva.
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Mötesplats Funktionshinder fyller Eriksbergshallen under två dagar


  Den 10–11 oktober kommer funktionshinderverksamheter från hela Göteborgsregionen till Eriksbergshallen för att visa upp och berätta om sitt arbete. 
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning?


  Kommunerna behöver rekrytera och det finns arbetssökande – men de har inte alltid den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Ett sätt att möta den situationen är att utforma så kallade assisterande tjänster. I den här delrapporten kan du läsa om hur kommunerna arbetar med den här frågan.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund