GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-04-13

  Omvärldsbevakning kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer startas av AllAgeHub


  Alla behöver inte göra samma resa. Genom omvärldsbevakning och spridning av kunskap inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation når vi snabbare till resultat.
  Läs mer
 • 2018-04-12

  GR söker en kommunikatör med känsla för grafisk formgivning


  Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!
  Läs mer
 • 2018-04-11

  Boka in 22 oktober för konferens om ungas livssituation


  Under hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. Lupp-enkätens frågor handlar bland annat om fritid, skola, arbete, hälsa, trygghet och inflytande. 
  Läs mer
 • 2018-04-11

  Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser


  FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Älv & Kust (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Det handlar om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) på GR


  Socialchefer, SKL, Socialstyrelsen samt representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer – från Haparanda i norr till Lund i söder – besökte GR den 6 april. Syftet var ett möte i NSK-S om kunskapsstyrning inom socialtjänstens område.
  Läs mer
 • 2018-04-09

  Både forskning och praktik på EU-frukost om psykisk hälsa


  Hur kan EU-arbete bidra till att främja den psykiska hälsan? Det var huvudfrågan vid senaste EU-frukosten som ägde rum på Stadsbiblioteket den 20 mars. Nu finns dokumentation för dig som vill ta del av innehållet under frukosten.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund