Samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

GR är värdar för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU):

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning socionomer
GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer. Avtal och hängavtal finns framtagna.

Samarbetet beskrivs i ett ”årshjul”:

  1. Årshjul VFU socionomprogrammetExcel

Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA)GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet om den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm


Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) | Anders Personsgatan 8| Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel 031-335 50 00|e-post gr@grkom.se | www.grkom.se