GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Toleransprojektet/Kungälvsmodellen

FoU i Väst följer införandet av en pilot i Göteborgs Stad av Toleransprojektet/Kungälvsmodellen. Uppdraget utförs av Lisbeth Lindahl, forskare vid FoU i Väst.

Det huvudsakliga målet med Toleransprojektet/Kungälvsmodellen är att ungdomar ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen och att stärka motståndet mot destruktiva beteendemönster.

I följeforskningen ligger att tydliggöra modellens logiker, att synliggöra hur modellen faktiskt används på skolorna, t.ex. hur elever rekryteras, hur föräldrar involveras, hur utbildningsgruppernas arbete knyts till ordinarie skolarbete, att synliggöra hur modellen uppfattas av de som berörs och att reflektera över hur, och om, modellens ”nytta” kan följas upp på individ- och organisationsnivå.

Kontaktperson på GR

Anna Melke
0739-97 53 44

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund