GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

VUXENUTBILDNINGEN

Sedan 2003 har samverkan kring vuxenutbildningen i Göteborgsregionen baserats på samverkansavtal som syftar till att möjliggöra och vidareutveckla en regional satsning på tillväxtskapande yrkesutbildningar, optimera de kommunala resurserna samt främja idé- och erfarenhetsutbyte.

Via GRvux.se erbjuds Göteborgsregionens medborgare yrkesutbildning med eller utan språkstöd, validering och lärlingsutbildning.

GR stöttar kommunerna genom att bl.a. samordna antagningsarbetet, kvalitetssäkringen och administrationen av de regiongemensamma utbildningarna. Även upphandling, omvärldsbevakning, marknadsföringsinsatser samt uppföljning av både elever och ekonomi genomförs i GRs regi.

Riktade projekt, så som integrationsprojektet GRINT, är en del av den regionala samverkan kring vuxenutbildning. Du kan hitta mer information om aktuella projekt/verksamheter genom att klicka på respektive ikon här intill, länkarna nedan och i trädet till vänster.

Kompetensplattform Västra Götaland

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund