GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utbildningssamverkan

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Gruppchef

Margaretha Allen
031-335 51 13

Gymnasieexpert

Anita Attestål
031-335 50 48

Delprojektledare i ESF-projektet College Väst

Jenny Sjöstrand
031-335 50 92

IT-stödsystem, statistik och enkäter

Emmanuel Ay
031-335 54 12

Teknisk projektledare


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund