GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utbildningsgruppen (UG)

Syfte / uppdrag:
Utbildningsgruppen utgörs av politiker och leder GR Utbildnings arbete. Utbildningsgruppen har utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål,  vilka förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan för verksamheten.   

På basis av dessa mål fastställs årliga inriktningar för arbetet inom GR Utbildning. Utbildningsgruppen beslutar, på uppdrag av kommunerna, om antagningen till gymnasieskolan.

Startdatum:  1 januari 1995

Mötesdagar 2017:
Utbildningsgruppens sammanträdestider 2017 äger rum kl 09.00-12.00

  • Torsdag 26 januari (extra fördjupningsmöte)
  • Torsdag 9 februari (gymnasieansökningar)
  • Torsdag 6 april (preliminärantagning)
  • Torsdag 4 maj
  • Onsdag 28 juni (slutantagning)
  • Torsdag 31 augusti (IKE) 13.00-16.00
  • Torsdag 5 oktober
  • Torsdag 9 november
  • Torsdag 7 december


Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Mats Werner (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Peter Holmström

Bengt Randén
Utbildningschef

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60, 0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund