GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utbildningsgruppen (UG)

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Utbildningsgruppen (UG) på GR
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|
GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

Inriktningar och Verksamhetsberättelser

Film om GR Utbildnings verksamhet

Film om GR Utbildnings verksamhet

Regionalpolitiska utbildningsmål
Utbildningsgruppens förslag till kvalitativa och kvantitativa mål för det livslånga lärandet tar sin utgångspunkt i en vision för framtidens lärprocesser. Målen antogs av GR:s Förbundsstyrelse i november 2001.

Samverkansavtal /Interkommunala ersättningar:
Samverkansavtal eller andra överenskommelser finns för samtliga skolformer från förskola till och med vuxenutbildning inom regionen.

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3
Här finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet med bl.a. diagram beskrivande samtliga skolformer, samt kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola.

UG

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Mats Werner (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Peter Holmström

Bengt Randén
Utbildningschef

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60, 0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund