GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Film från GR Multimediastudion


Temapraktik

Varför göra som ni alltid har gjort när det gäller praktiken? Våra tematiserade praktikpaket utmanar det traditionella sättet att arbeta med praktik och knyter an till ett aktuellt samhälls- eller skoltema som blir fokus under elevens praktikperiod.

Upplägg
För varje temapraktik har tydliga och spännande case och arbetsuppgifter utvecklats. Dessa arbetar skolan och eleven med under praktikens tre faser – före, under och efter genomförandet. Varje temapraktik innehåller en lärarhandledning och förslag på upplägg.

Vi erbjuder följande temapraktik:

  • Miljöpraktik
  • Yrkespraktik
  • Teknikpraktik
  • Kommungranskarna
  • Praktikkampen


Digitalt verktyg som stöd till temapraktiken
Hela processen och arbetet sker i ett digitalt verktyg där elever och lärare arbetar tillsammans med uppgifterna för praktikens tre faser. Eleverna dokumenterar svaren digitalt samtidigt som de för en utvecklande dialog med läraren.

Verktyget erbjuder också funktioner för kollegialt lärande kring arbete med bedömning av uppgifter kopplade till skola och arbetslivsfrågor.


Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund