GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Pedagogiskt Centrum

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35


Lars Carlsohn
031-335 50 66

Produktionsansvarig för rörlig bild och medieproduktion.

Kristoffer Creutz
031-335 51 38

Projektledare med särskilt fokus på skolutveckling inom bedömning och kollegialt lärande.

Carolina Dahlberg
031-335 50 57

Projektledare och informations-designer som jobbar med upplevelsebaserat lärande, webbdesign, trycksaker och digitala utvecklingsprojekt

Jonas Franzén
031-335 50 31

Projektassistent med fokus på miljöpraktik och elevinsatser inom skola-arbetsliv.

Marcus Hallenberg
031-335 51 11

Projektledare och systemutvecklare med särskilt ansvar för webbutveckling.

Lina Häger
031-335 50 22

Projektledare med fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

Karin Johansson
031-335 51 06

Strategisk kommunikatör

Rasmus Jonsson
031-335 50 79

Projektledare som arbetar med Rekas och upplevelsebaserat lärande med särskilt fokus på FN-rollspel.

Thomas Lidén
031-335 50 54

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Lislott Lundahl
031-335 50 46

Projektledare med särskilt ansvar för utbildningar och konferenser samt anmälningar till utbildningar och konferenser.

Administratör som ansvarar för bland annat GR Utbildnings webb

Grafisk designer

Rikard Ström
031-335 50 95

Projektledare och projektekonom med inriktning på redovisning av EU-projekt

Niklas Svensson
031-335 50 27

Projektledare med särskilt fokus på lärande och digitalisering.

Sandra Svensson
031-335 50 67

Utvecklingsledare med fokus på skola, ledarskap och praktiknära forskning

Åsa Nilsson 
 

Projektledare (Tjänstledig)


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund