GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Regiongemensamma enkäter

Rapporter

För en interaktiv visualisering av resultaten
av enkäten
2016

Skol- och årskursspecifika rapporter per kommun 2017

25 000 vårdnadshavare om förskola/familjedaghem
För första gången har GR-kommunerna genomfört en regiongemensam
enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.

Kontaktperson på GR

Jenny Sjöstrand

Jenny Sjöstrand

0709-83 84 66

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund