Utbildningsgruppen (UG)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 - 1997

1996

1995

ARKIV
Skolinspektionens inspektion av gymnasieintagningen
vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) | Anders Personsgatan 8| Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel 031-335 50 00|e-post gr@grkom.se | www.grkom.se