GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Nyanländas lärande

Sofia Larsson
031-335 51 04

Gruppchef

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35


Lisa Sipari
031-335 50 98

Teamledare

Amir Fikic
031-335 50 28

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst

Ulrik Fostvedt
0766-35 09 86

Projektledare som arbetar med skolutveckling och aktionsnära processtöd med särskilt fokus på att motverka studieavbrott och matematik

Jenny Hostetter
031-335 50 38

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor

Thomas Lidén
0733-90 73 25

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Sofia  Reimer
0766 - 35 39 81

Projektledare för InVäst
och Plug In 2.0 GR

Anna Liljeström
0709-70 93 04

Projektledare med särskilt fokus på att motverka studieavbrott med särskilt fokus på forskningsförankring inom projekten Plug In och PlugInnovation.

Anna Pettersson
0709-94 58 39

Kommunikation och projektledning

John Nelander
0708-31 13 27

Projektledare med fokus på att motverka studieavbrott, projektledare för FSGR (Fullfölja studier GR), arbetar med utveckling av IT-stödsystem för IKE (interkommunala ersättning) och KAA (det kommunala aktivitetsansvaret).


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund