GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverk & Arbetsgrupper, Kontakta oss

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

Fredrik Zeybrandt

Fredrik Zeybrandt
031 - 335 50 20,
0709-35 15 58

Gruppchef

Utbildningsgruppen (UG):

Utbildningsgruppen utgörs av politiker och leder GR Utbildnings arbete.

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige.
Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
031-335 50 60
0705-35 15 90

Sekreterare för Utbildningsgruppen (UG)

Nätverk:

Nätverk leds av Utbildningschefsnätverket (UC), rapporterar till UC och har syftesparagraf som är godkänd av UC.

Ann-Sofie Gillner

Theresa Carlsson
0706-99 94 00

Sekreterare för
Utbildningschefsnätverket (UC)

Margaretha Allen

Margaretha Allen
0703-75 32 05

Sekreterare för Gymnasienätverket och
Nätverket för Lärande på arbetsplats

Fredric Alvstrand

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Sekreterare för Skolekonomnätverket

Linda Andersson

Linda Andersson
031-335 51 37, 0706-50 47 60

Koordinator, sekreterare för Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp och Vuxenutbildningsnätverket

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för
Förskolenätverket

Haris Huric

Haris Huric
0768-58 85 46

Sekreterare för
Gymnasieekonomnätverket

Isabelle Kristensen

Isabelle Kristensen
0732-34 34 13

Sekreterare för Skolutveckling
med digitala verktyg

Thomas Lidén

Thomas Lidén
031-335 50 54

Sekreterare för Särskolenätverket och
Nätverket för elevhälsa

Jenny Sjöstrand

Jenny Sjöstrand
0709-83 84 66

Sekreterare för Kvalitetsnätverket

Ann-Sofie Gillner

Sandra Ström
031-335 51 60

Sekreterare för
SYV-nätverket

Sandra Svensson

Sandra Svensson
0729-68 87 73

Sekreterare för
Grundskolenätverket


GR-grupp:

Här inbjuder GR Utbildning intresserade kommuner att delta i ett idé- och erfarenhetsutbyte och inom gruppen utse en ordförande.

Margaretha Allen

Margaretha Allen
0703-75 32 05

Processledare för
GRs VO-Collegeråd

Leila Berntsson

Leila Berntsson
031-335 50 01, 0705-35 01 42

Sekreterare för
APL-gruppen för vård- och omsorg

Christel Bäckström

Sekreterare för
Internationaliseringsgruppen

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för
Barnomsorgsgruppen och
Skoljuridiska gruppen

Katarina Kjellqvist

Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

Sekreterare för
Skolbiblioteksgruppen

John Nelander
0708-31 13 27

Sekreterare för
GRAA-gruppen och
Introduktionsprogramsgruppen

Johanna Redelius

Johanna Redelius
031-335 50 36

Processledare för
Teknikcollegerådet TCGR

Sofia  Reimer

Sofia  Reimer
0766-35 39 81

Sekreterare för Gruppen för
fristående gymnasieskolor


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund