GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tips och teman

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor.

Allt material finns presenterat på nätet och kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkontoPDF.

Spelfilm VT16

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto

Spelfilm HT15

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto

Förskola

Filmnyheter för förskolan; GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV– och radioprogram för användning i skolan. Allt material finns presenterat på webben och kan ses direkt som strömmande via internet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

MIK

Från det att vi vaknar tills dess att vi somnar omges vi av ett informations- och budskapsflöde som vi i allt högre grad också bidrar till.

Mobbning

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömm-ande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto. För vidare information, se www.grkom.se/laromedel.

Yttrandefrihet

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömm-ande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto. För vidare information, se www.grkom.se/laromedel.

Förenta nationerna

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

EU och demokrati

Riksdagsval

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

Engelska

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för använd-ning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

Retorik

Retorik är konsten att tala så att andra lyssnar” Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. (Lgr 11: 2.2 Kunskaper; s 13)

Svenska
som andraspråk

Svenska som andraspråk; GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV– och radioprogram för användning i skolan. Allt material finns presenterat på webben och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa; GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV– och radioprogram för användning i skolan. Allt material finns presenterat på webben och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

Musik

Musik; GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV– och radioprogram för användning i skolan. Allt material finns presenterat på webben och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

NO & TEKNIK

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för använd-ning i GR-regionens skolor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

Slöjd

Slöjd; GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV– och radioprogram för användning i skolan. Allt material finns presenterat på webben och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

PÅ TAL OM 6

PÅ TAL OM 6 -ett normkritiskt material.

Sex på film

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens sko-lor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

Sex på riktigt

GR Utbildning Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i GR-regionens sko-lor. Allt material finns presenterat på nätet och det mesta kan ses direkt som strömmande via internet. Dit kan lärare också bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

HBTQ

Varför HBTQ- tema? Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att aktivt främja jämställdhet och motverka kränkningar. I skollagen Lgr 11, 1.kap 5 § står det att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. Hos GR Läromedel finner du en mängd olika filmer kring dessa ämnen.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund