GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Välkommen till GR Utbildning Läromedel

GR Utbildning Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för förskola och skola.

Vi arbetar även med skolutveckling genom olika utbildningsinsatser, bland annat inom MIK, digitalt lärande, lärmiljöer och programmering.
Dessutom möjliggör vi möten för lärande genom en temabaserad Läromedelsutställning, Pedagogiska caféer och en årligen återkommande Läromedelsmässa.

Lärmiljö

Ett processinriktat arbete med digitalisering där programmering, Makerkultur och MIK erbjuds utifrån korta inspirationspass till processtöd för förskola och skola. Ett kreativt och gränsöverskridande arbete mellan olika miljöer, redskap, material och förhållningssätt.

Film och media

GR Utbildning Läromedel erbjuder Göteborgsregionens skolor ett stort utbud av film, TV- och radioprogram. Allt finns presenterat på nätet och kan ses direkt via film- och mediatjänsten GR-SLI dit lärare också kan bjuda in sina elever för att få ett eget elevkonto.

Läromedelsbeställning

Beställ dina digitala och analoga läromedel och redskap hos oss! Göteborgsregionens skolor sambeställer läromedel genom avtal med GR till en god och kostnadseffektiv hantering under hela året. Genom vår regionala samordning sparar skolorna tid, pengar och miljö.

Pedagogiskt Café

Pedagogiskt Café erbjuder föreläsningar och arbetsseminarium om innovativa verktyg för förskola/skola. Caféerna äger rum på GR i Göteborg och är kopplade till den angränsande Läromedelsutställningens aktuella tema. Deltagande är kostnadsfritt.

Läromedelsutställning

En utställning i vilken ingående läromedel och resurser regelbundet byts ut och anpassas till olika teman, som också åskådliggörs på parallellt arrangerade Pedagogiskt Café. I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel från förskola till vuxenutbildning.

Läromedelsmässa

Läromedelsmässan är en årligen återkommande mässa och mötesplats för pedagoger som håller till i Eriksbergshallen i Göteborg. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom för-, grund- och särskola i alla dess former och äger rum under två dagar. Avgiftsfri entré.  

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund