GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Läromedelsutställning             

Öppettider
Vardagar kl. 8-17

Kontakt
roc@grkom.se

Hitta hit
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Välkommen till GR Utbildnings nya läromedelsutställning!
Den nya utställningen utgår från temaperioder då olika läromedel för det aktuella ämnet visas upp. I samband med dessa perioder äger även Pedagogiska caféer rum med syfte att orientera bland verktyg för lärande. I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel från förskola till vuxenutbildning.

Teman under våren:
V4-5 Tolerans, rasism och mobbning
V6-8 Nyanlända
V 9 Praktisktestetiska ämnen
V10-11 Programmering och robotar i skolan
V12-13 Moderna språk
V14-15 Specialpedagogik och matematik

GR Pedagogisk Café

Sök & Beställ Böcker

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund