GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Läromedelsutställning             

Öppettider:
Vardagar kl. 8-17

Utställning stängd:
12 okt
4 nov
31 nov - 1 dec
23 - 26 dec

Kontakt:
roc@grkom.se

Hitta hit:
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Välkommen till GR Utbildnings läromedelsutställning!

GR Utbildnings utställning utgår från temaperioder då läromedel för det aktuella ämnet visas upp. I samband med dessa perioder äger även Pedagogiskt café rum med syfte att orientera bland verktyg för lärande. I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel från förskola till vuxenutbildning.

Teman under hösten:
V. 32-34 Matematik och IKT
V. 35-37 Nyanlända
V. 38-40 Makerkultur
V. 41-43 Spel som lärverktyg
V. 44-46 Nutidens lärmiljö
V. 47-49 Robotar och programmering
V. 50-52 Idrott och hälsa

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund