GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

LÄROMEDELSMÄSSA I GÖTEBORG

25-26 April 2017 i Eriksbergshallen

Tack för härliga dagar på årets mässa

Även 2016 blev det rekord på deltagandet, ca 1700 besökare och mycket positiv feedback. Boka in nästa mässa som går av stapeln 25-26 april 2017, som vanligt i Eriksbergshallen!

Här kommer mer information när det närmar sig. Håll utkik!

Vi vill även tacka alla som svarat på enkäten. Era svar sammanställs och kommer att vara till stor hjälp inför nästa års mässa, både för oss och för utställarna.

Kom ihåg att göra dina Läromedelsbeställningar inför höstterminsstarten 2016, se tidplan här

UTSTÄLLARE 2016

Utställare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund