GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Läromedelsbeställning

Beställ dina läroböcker hos oss!

Göteborgsregionens skolor sambeställer läromedel genom avtal med
GR Utbildning till en god och kostnadseffektiv hantering under hela året.

Vänd dig till oss om du inte hittar det du söker!
Hos oss kan du beställa det mesta - oavsett språk, genre eller format.

Tidplan för Läromedelbeställning

Beställ via...

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund