GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Läromedel

Kontaktformulär

Medialån

Här kan du...
·  Ställa frågor om GR Utbildnings mediaverksamhet
·  Ge synpunkter och förslag till förbättringar
·  Ge förslag på filmer och andra medier du tycker vi borde ha
   (med lättidentifierbara uppgifter, ex. titel.
   samt förslag pedagogiska användningsområde)

För frågor och synpunkter på vår försäljning av läroböcker,
gå till Böckers kontaktformulär »

Observera att vi inte kan ge respons på film- och mediaförslag.
Alla idéer sparas dock och behandlas under kommande inköpsprocesser.  

Välkommen med dina kommentarer!

Ämne: *Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund