GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Läromedel

Kontaktformulär Böcker

Här kan du...
· Ställa frågor om GR Utbildnings försäljning av läroböcker
· Ge synpunkter och förslag till förbättringar

För frågor och synpunkter på vår film- och utlåningsverksamhet,
gå till Medialåns kontaktformulär »

Välkommen med dina kommentarer!

Ämne: *


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund