GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sommarstängt men strömmandeöppet!

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

Nu förstärker vi arbetet med lärmiljö och digitalisering! Läs mer

Nu förstärker vi arbetet med lärmiljö och digitalisering!
Det sker här och nu och vi erbjuder allt ifrån korta inspirationspass till längre processtöd för förskola-skola. Fokusmål är Lärmiljöer, fysiska som visuella, Programmering, Makerkultur och Medie- och informationskunnighet (MIK).

Inspiration från Teachers’ Night och Förskolekväll

I samarbete med UR och Universeum arrangerades i september två mycket välbesökta och uppskattade kvällar för grundskole- respektive förskolepedagoger.  Nu bjuder vi på material från de seminarier som anordnades av GR Läromedel.

Filmtips: Extrema väder

Vi möts dagligen av nyheter som visar extrema väderhändelser, och de verkar öka både i antal, styrka och omfång. Svår torka och värmeböljor, mer intensiva orkaner, fler tornados och vilda bränder, och förödande snöstormar. Alla dessa väderhändelser lämnar spår av död och förstörelse i hela världen.
 Är dessa väderhändelser enbart sådana som inträffar en gång på hundra år - eller är de tidiga varningssignaler om en ny verklighet? Driver vi vår planet mot ett stup genom klimatförändringar? Och kan vi stoppa det från att hända?
 Dokumentären visar oss också hur dessa extrema väderhändelser kan bidra till att skapa politisk oro och nya hot mot den globala säkerheten. Vetenskapliga experter och politiker presenterar ett nytt viktigt perspektiv på de otaliga effekterna av klimatförändringarna.

Under våren 2015 erbjuds fler Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området ”verktyg för lärande”.   Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund