GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sommarstängt men strömmandeöppet!

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

Filmtips: Believe

Logga in och se filmen

11-åriga Georgie lyckas knycka en fotboll av ingen mindre än den legendariska Manchester United-tränaren Sir Matt Busby. När deras vägar möts igen upptäcker Busby att Georgie har en fantastisk talang för fotboll och bestämmer sig för att träna hans lag.

Men allt handlar inte om att vara talangfull. Det är mycket viktigt att också tro på sin förmåga för att lyckas.

Visades på BUFF 2014 i en fullsatt salong, med stämningen på topp i den unga publiken.
Kan stärka barns självförtroende.

Nyhetsbrev från GR Utbildning Läromedel

Nyhetsbrev

Kom och inspireras av gästföreläsare, miniseminarier och pröva-på när GR Utbildning, Universeum och UR bjuder på två nyttiga kvällar

Grundskollärare och Förskollärare - Se hit!
Kom och inspireras av gästföreläsare, miniseminarier och pröva-på när GR Utbildning, Universeum och UR bjuder på två nyttiga kvällar - en för alla i grundskolan och en för de i förskolan.

Läs mer och anmäl dig till...

Under våren 2015 erbjuds fler Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området ”verktyg för lärande”.   Läs mer

Tidplan för Läromedelbeställning

Beställ via...


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund