GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sommarstängt men strömmandeöppet!

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

Logga in och se filmen

Filmtips: Universums mysterier - Månens födelse

I början av rymdåldern fanns tre teorier om månens födelse. Rymdkapplöpningen mellan Ryssland och USA under 60-talet resulterade med tiden i en fjärde teori. Än idag klingar namn som Sputnik, Apollo, Gagarin, Armstrong och Laika mytologiskt!

Men vilka teorier var det man hade? Det och mycket mer får du lära dig mer om i den här filmen. Vilka är NASA:s senaste rön idag? Varför är månstenar så viktiga? Hur arbetar forskare för att studera månen och dess egenskaper? Och varför är det så många länder som deltar i vår tids rymdkapplöpning? Universum har många hemligheter, men några av dem har forskare numera ledtrådar till! Med hjälp av dramatiserad grafik får du ta del av nya spännande forskarrön. Häng med in i ett svart hål, ned i en supervulkan, gå på månpromenad eller åk till Jupiters måne!

Serien Universums mysterier tar i olika program upp rymdens stora frågor. Programmen är textade men tack vare ett lugnare tempo kan även yngre elever hänga med i de spännande berättelserna. Ålder för filmen bör ses som en fingervisning. Vi rekommenderar alltid att läraren ser filmen innan visning för att avgöra om den passar eleven/klassen.


Under våren 2015 erbjuds fler Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området ”verktyg för lärande”.   Läs mer
Anders Personsgatan 8 i Norra Gårda.

Vår Läromedelsutställning har återuppstått!

Den nya utställningen utgår från temaperioder
då olika läromedel för det aktuella ämnet visas upp.
I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel
från förskola till vuxenutbildning.
Öppen Vardagar kl. 8-17

Anders Personsgatan 8.
Hämtning av paket sker via vår reception på entréplan vardagar mellan kl. 8.00–16.30

Tidplan för Läromedelbeställning

Beställ via...


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund