GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta Pedagogiskt Centrum

Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Sofia Larsson
0703-75 27 03

Gruppchef

PC Skolutveckling

Lars Carlsohn

Lars Carlsohn
070-721 48 40 

Produktionsansvarig för
rörlig bild och medieproduktion

Kristoffer Creutz

Kristoffer Creutz
0733-62 44 99

Projektledare med särskilt fokus på skolutveckling inom bedömning och kollegialt lärande.

Carolina Dahlberg

Carolina Dahlberg 
0733-33 74 53

Projektledare och informationsdesigner som jobbar med upplevelsebaserat lärande, webbdesign, trycksaker och digitala utvecklingsprojekt


Jonas Franzén

Jonas Franzén
0732-34 61 09

Projektassistent med fokus på miljöpraktik och elevinsatser inom skola-arbetsliv.

Marcus Hallenberg

Marcus Hallenberg
0768-72 47 13

Projektledare och systemutvecklare med särskilt ansvar för webbutveckling

Lina Häger

Lina Häger
0733-76 09 81

Skolutvecklingsfrågor samt fungera som processtöd ute i skolorna.

Karin Johansson

Karin Johansson
0728-87 70 21

Kommunikatör

Rasmus Jonsson

Rasmus Jonsson
0729-63 64 34

Projektledare som arbetar med Rekas och upplevelsebaserat lärande med särskilt fokus på FN-rollspel.

Lislott Lundahl

Lislott Lundahl
031-335 50 46, 0703-48 69 39

Projektledare med särskilt ansvar för utbildningar och konferenser

Anny Rousing Andersson

Administratör som ansvarar för bland annat GR Utbildnings webb

Ingibjörg Sigurdardóttir

Grafisk designer

Rikard Ström

Rikard Ström
0708-59 42 00

Projektledare och projektekonom med inriktning på redovisning av EU-projekt

Rikard Ström

Niklas Svensson
0734-22 04 28

Projektledare med särskilt fokus på lärande och digitalisering.

Sandra Svensson

Sandra Svensson
0729-68 87 73

Projektledare med särskilt fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

PC Utbildning för alla

Lisa Sipari

Lisa Sipari
0708-24 35 07

Teamledare

SRHR.se - Sexuell hälsa i väst
Amir Fikic

Amir Fikic
031-335 50 28

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst

Ulrik Fostvedt

Ulrik Fostvedt
0766-35 09 86

Projektledare som arbetar med skolutveckling och aktionsnära processtöd med särskilt fokus på att motverka studieavbrott och matematik.

Jenny Hostetter

Jenny Hostetter
031-335 50 38

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor.

Mihai Karlsson

Mihai Karlsson
031-335 50 26

Projektledare med fokus på
FSGR och Plug Innan

Thomas Lidén

Thomas Lidén
0733-90 73 25

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Anna Liljeström

Anna Liljeström
0709-70 93 04

Projektledare med särskilt fokus på att motverka studieavbrott med särskilt fokus på forskningsförankring inom projekten Plug In och PlugInnovation.

Anna Pettersson

Anna Pettersson
0709-94 58 39

Kommunikation och projektledning

John Nelander
0708-31 13 27
Projektledare med fokus på att motverka studieavbrott, projektledare för FSGR (Fullfölja studier GR), arbetar med utveckling av IT-stödsystem för IKE (interkommunala ersättning) och KAA (det kommunala aktivitetsansvaret).

Sofia  Reimer

Sofia  Reimer
0766 - 35 39 81

Projektledare för
InVäst och Plug In 2.0 GR

Åsa Nilsson

Åsa Nilsson (Tjänstledig)

Projektledare

Framtidens Ledare


Christian Sandblom

Christian Sandblom
0705-35 01 48

Projekt- och processledare inom Framtidens Ledare med särskilt fokus på personlig utveckling av ledare, medarbetare och grupper

Malin Larsson

Malin Larsson  
0709-70 76 12

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

Ann-Katrine Engström

Ann-Katrine Engström  
0708-63 80 58

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

Andréa Kihl

Andréa Kihl  
031-335 5405

Projektassistent Framtidens Ledare / Framtidens Samhällsbyggare

Andréa Kihl

Susanna Rolstad  
031-335 5089

Projektledare på Framtidens Ledare

PC Praktikplatsen.se

Rasim Avdic

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Teamledare

Susanne Bjurbäck

Susanne Bjurbäck
031-335 50 08

Samordning och utveckling av
skola-arbetsliv inom grundskolan

Leila Berntsson

Leila Berntsson
031 - 335 50 01

Samordnare för APL Vård-och omsorgsprogrammet och
VFU – Socionomprogrammet, Sjuksköterske- och Specialistsjuksköterskeprogrammen

Magnus Ekegren

Magnus Ekegren
0708-30 98 62

Nykundsrekrytering och kundvård

Catrin Kleist

Catrin Kleist
031-335 50 04

Susanne Mitchell

Susanne Mitchell
031-335 50 16

Projektassistent med fokus på APL samordning inom Gymnasium/Vux samt EU-projekt

Cecilia Ruthér

Cecilia Ruthér
031-335 50 17

Martin Hjulström

Martin Hjulström
0768-68 53 10

Systemutvecklare

GR Skola - Arbetsliv

Johanna Redelius

Johanna Redelius
031-335 50 36

Utvecklingsledare

Wictoria Kovats

Wictoria Kovats
0702-88 11 98

Projektledare

Angela Lindqvist

Angela Lindqvist
0732-34 61 82

Projektledare

Emma Theiland Nilsson

Projektledare

Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand
031-3355014
0707-61 52 12

Projektledare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund