GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta PC – Utbildning för alla

Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Sofia Larsson
0703-75 27 03

Gruppchef

Lisa Sipari

Lisa Sipari
0708-24 35 07

Teamledare

SRHR.se - Sexuell hälsa i väst
Amir Fikic

Amir Fikic
031-335 50 28

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst

Ulrik Fostvedt

Ulrik Fostvedt
0766-35 09 86

Projektledare som arbetar med skolutveckling och aktionsnära processtöd med särskilt fokus på att motverka studieavbrott och matematik.

Jenny Hostetter

Jenny Hostetter
031-335 50 38

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor.

Mihai Karlsson

Mihai Karlsson
031-335 50 26

Projektledare med fokus på
FSGR och Plug Innan

Thomas Lidén

Thomas Lidén
0733-90 73 25

Projektledare med särskilt fokus på jämlikhet och tillgänglighet. Ansvarar även för arbetet kring SRHR

Anna Liljeström

Anna Liljeström
0709-70 93 04

Projektledare med särskilt fokus på att motverka studieavbrott med särskilt fokus på forskningsförankring inom projekten Plug In och PlugInnovation.

Anna Pettersson

Anna Pettersson
0709-94 58 39

Kommunikation och projektledning

John Nelander
0708-31 13 27
Projektledare med fokus på att motverka studieavbrott, projektledare för FSGR (Fullfölja studier GR), arbetar med utveckling av IT-stödsystem för IKE (interkommunala ersättning) och KAA (det kommunala aktivitetsansvaret).

Sofia  Reimer

Sofia  Reimer
0766 - 35 39 81

Projektledare för
InVäst och Plug In 2.0 GR

Åsa Nilsson

Åsa Nilsson (Tjänstledig)

Projektledare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund