GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta Pedagogiskt Centrum – Skolutveckling

Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Sofia Larsson
0703-75 27 03

Gruppchef

Lars Carlsohn

Lars Carlsohn
070-721 48 40 

Produktionsansvarig för
rörlig bild och medieproduktion

Kristoffer Creutz

Kristoffer Creutz
0733-62 44 99

Projektledare med särskilt fokus på skolutveckling inom bedömning och kollegialt lärande.

Carolina Dahlberg

Carolina Dahlberg 
0733-33 74 53

Projektledare och informationsdesigner som jobbar med upplevelsebaserat lärande, webbdesign, trycksaker och digitala utvecklingsprojekt


Jonas Franzén

Jonas Franzén
0732-34 61 09

Projektassistent med fokus på miljöpraktik och elevinsatser inom skola-arbetsliv.

Marcus Hallenberg

Marcus Hallenberg
0768-72 47 13

Projektledare och systemutvecklare med särskilt ansvar för webbutveckling

Lina Häger

Lina Häger
0733-76 09 81

Skolutvecklingsfrågor samt fungera som processtöd ute i skolorna.

Karin Johansson

Karin Johansson
0728-87 70 21

Kommunikatör

Rasmus Jonsson

Rasmus Jonsson
0729-63 64 34

Projektledare som arbetar med Rekas och upplevelsebaserat lärande med särskilt fokus på FN-rollspel.

Lislott Lundahl

Lislott Lundahl
031-335 50 46, 0703-48 69 39

Projektledare med särskilt ansvar för utbildningar och konferenser

Anny Rousing Andersson

Administratör som ansvarar för bland annat GR Utbildnings webb

Ingibjörg Sigurdardóttir

Grafisk designer

Rikard Ström

Rikard Ström
0708-59 42 00

Projektledare och projektekonom med inriktning på redovisning av EU-projekt

Rikard Ström

Niklas Svensson
0734-22 04 28

Projektledare med särskilt fokus på lärande och digitalisering.

Sandra Svensson

Sandra Svensson
0729-68 87 73

Projektledare med särskilt fokus på skolutveckling och bedömning för lärande.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund