GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta Pedagogiskt Centrum –  Praktikplatsen.se

Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Sofia Larsson
0703-75 27 03

Gruppchef

Rasim Avdic

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Teamledare

Susanne Bjurbäck

Susanne Bjurbäck
031-335 50 08

Samordning och utveckling av
skola-arbetsliv inom grundskolan

Leila Berntsson

Leila Berntsson
031 - 335 50 01

Samordnare för APL Vård-och omsorgsprogrammet och
VFU – Socionomprogrammet, Sjuksköterske- och Specialistsjuksköterskeprogrammen

Magnus Ekegren

Magnus Ekegren
0708-30 98 62

Nykundsrekrytering och kundvård

Catrin Kleist

Catrin Kleist
031-335 50 04

Susanne Mitchell

Susanne Mitchell
031-335 50 16

Projektassistent med fokus på APL samordning inom Gymnasium/Vux samt EU-projekt

Cecilia Ruthér

Cecilia Ruthér
031-335 50 17

Martin Hjulström

Martin Hjulström
0768-68 53 10

Systemutvecklare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund