GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR - Analys och samverkan

Fredrik Zeybrandt

Fredrik Zeybrandt
Gruppchef

031 - 335 50 20,
0709-35 15 58

Margaretha Allen

Margaretha Allen
Gymnasieexpert

0703-75 32 05

 Anita Attestål

Anita Attestål
Delprojektledare i
ESF-projektet College Väst

0733 16 56 37

Bild saknas

Emmanuel Ay
Teknisk projektledare

031 - 335 54 12
0733-76 23 68

Jenny Sjöstrand

IT-stödsystem,
statistik och enkäter

0709-83 84 66

Kontakta Gymnasieantagningen

Sabina Svahn

Sabina Svahn
Teamledare

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Gymnasieantagningen
Box 5073, 402 22 Göteborg 

Gymnasievalet: www.indra2.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Telefon: 031-335 51 30
Mån-tis och tors-fre kl. 9-11 samt ons kl. 13-15
E-post: gymnasieantagningen@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund