GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR - Framtidens Ledare

Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Gruppchef


Christian Sandblom

Christian Sandblom
0705-35 01 48

Projekt- och processledare inom Framtidens Ledare med särskilt fokus på personlig utveckling av ledare, medarbetare och grupper

Malin Larsson

Malin Larsson  
0709-70 76 12

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

Ann-Katrine Engström

Ann-Katrine Engström  
0708-63 80 58

Projekt- och processledare på Framtidens Ledare, med särskilt fokus på individ-, grupp- och ledarutveckling

Andréa Kihl

Andréa Kihl  
031-335 5405

Projektassistent Framtidens Ledare / Framtidens Samhällsbyggare

Andréa Kihl

Susanna Rolstad  
031-335 5089

Projektledare på Framtidens Ledare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund