GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Avdelningsövergripande verksamhet 

Bengt Randén

Bengt Randén
0733-61 09 35

Utbildningschef

Fredrik Zeybrandt

Fredrik Zeybrandt
031 - 335 50 20,
0709-35 15 58

Gruppchef

Kontakta GR Utbildning Kontakta PC Skolutveckling Kontakta Framtidens Ledare Kontakta Läromedel Kontakta PC – Utbildning för alla Kontakta PC Praktikplatsen.se Kontakta Gymnasieantagningen Kontakta GR Vux Avdelningsövergripande verksamhet Kontakta Nätverk och Arbetsgrupper Kontakta Nätverk och Arbetsgrupper Kontakta GR Skola - Arbetsliv
Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
0766-34 63 83

Gruppchef

Sofia Larsson

Sofia Larsson
0703-75 27 03

Gruppchef

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
031 - 335 50 60, 0705-35 15 90

Koordinator samt Sekreterare för
Utbildningsgruppen (UG)

Theresa Carlsson

Theresa Carlsson
0706-99 94 00

Sekreterare för
Utbildningschefsnätverket (UC)

Christel Bäckström

Utvecklingsstrateg
Strategisk utveckling, finansiering
och EU/Internationellt

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Projektledare

Haris Huric

Haris Huric
0768-58 85 46

Ekonom

Christina Hedén Danielsson

Koordinator

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund