GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Utmärkelsen

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Den 11 oktober korades vinnarna av Utmärkelsen 2017 .

Efter många ansökningar om att vinna priset 2017 har vinnare utsetts i fem olika kategorier. Juryn bestod av SAK-rådet och presidiet för Utbildningsgruppen, som är GR:s politiska styrgrupp för utbildning. Prisutdelningen skedde under Gymnasiedagarna och Future Skills på Svenska Mässan den 11 oktober 2017.


Vinnare 2017

  • Grundskola:Frillesåsskolan, Kungsbacka
  • Gymnasieskola:Nösnäsgymnasiet, skolenhet 4, Stenungsund
  • Större företag: SKF, Göteborg
  • Mindre företag: Bildepån, Varberg
  • Yrkeslärare: Lars-Erik Lindberg, charkuterilärare, Ester Mosessons gymnasium, Göteborg


Vinnare 2016


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund