GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion


Utmärkelsen

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Den 11 oktober koras vinnarna av Utmärkelsen 2017 .

Efter många ansökningar om att vinna priset 2017 har finalister utsetts i fem olika kategorier: grundskola, gymnasieskola, större företag, mindre företag samt årets yrkeslärare. I nästa steg kommer en jury bestående av SAK-rådet och presidiet för Utbildningsgruppen, som är GR:s politiska styrgrupp för utbildning, att utse en vinnare i varje kategori. Vinnande skolor premieras med 10 000 kronor. Vinnande yrkeslärare får 5000 kr.

Prisutdelning kommer att ske under Gymnasiedagarna och Future Skills den 11 oktober klockan 15.00-17.00 på Svenska Mässan.

Nedan följer de skolor, företag och yrkeslärare som tävlar om att vinna Utmärkelsen 2017 (utan inbördes ordning):


Grundskola
Frillesåsskolan
Säröskolan
Johannebergsskolan Elyseum

Gymnasieskola
Göteborgsregionens tekniska gymnasieskola
Katrinelundsgymnasiet
Nösnäsgymnasiet skolenhet 4


Mindre företag
Xenit AB
Bildepån Varberg
Tommy Byggare


Större företag
SKF
AB Volvo

Finalister yrkeslärare
Ronnie Johansson– Teknikcollege, Nösnäsgymnasiet
Jessica Palbrant– Handelslärare, Hvitfeldtska gymnasiet
John Holmberg – Handel/Ekonomilärare, Aniaragymnasiet
Lars-Erik Lindberg – Charkuterilärare, Ester Mosessons gymnasium

 


Vinnare 2016


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund