GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Studie- och yrkesvägledning

Alla elever har rätt till studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl underbyggda val för sin framtid. GR Skola Arbetsliv erbjuder processtöd och insatser för att utveckla detta arbete på skolan.


Plan för studie- och yrkesvägledning i Lerum

På uppdrag av Lerums kommun har GR Skola Arbetsliv tagit fram en ram till en kommunal handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv för att matcha skollag och läroplan. Handlingsplanen utgår ifrån det befintliga arbete som görs i kommunen.


GR SAMSYV – allas ansvar
Från september 2017 och två år framåt genomförs EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Pilotkommuner är Partille, Härryda och Stenungsund. Läs mer om projektet här.


Genomlysning av Kungsbackas studie- och yrkesvägledning
På uppdrag av Kungsbacka kommun har GR Skola Arbetsliv också genomfört en genomlysning av kommunens studie- och yrkesvägledning. Utgångspunkten var att ta fram ett nyläge för att på bästa sätt matcha internt satta kvalitetsmål samt skollag och läroplan. Läs hela rapporten här.PDF


Syvonline.se
Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Webbplatsen drivs av GR Utbildning genom finansiering från Västra Götalandsregionen och utgår ifrån skolans styrdokument och de Allmänna Råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013). Besök Syvonline härlänk till annan webbplats.


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund