GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Projekt/på gång

Det finns många olika sätt för skolor och arbetsliv att samverka och närma sig varandra. Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag. Här kan du se vad som är på gång just nu.


Framtidens Fastighetslabb
Framtidens Fastighetslabb utvecklas i samarbete med Framtidenkoncernen i Göteborg. Syftet är att få fler unga att intressera sig för fastighetsbranschen. GR Skola Arbetsliv har tagit fram en lärarhandledning till skolor och kommer med start hösten 2017 att genomföra temapass och studiebesök på labbet. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skolverkets utbildningspaket skola-arbetsliv
Utbildningspaketet är en processutbildning på temat skola-arbetsliv och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar. Det anordnas av Skolverket i samarbete med Arbetsförmedlingen och GR Skola Arbetsliv och bygger på det arbete som redan görs i skolan. Målgruppen är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer som tillsammans medverkar ifrån skolan. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


#FashionTechGBG
Ett event som riktar sig till tjejer i åldrarna 13–20 år. Syftet är att genom intresset för mode utveckla nya teknikområden. Här får tjejerna inspireras av personer i branschen samt utveckla nya idéer inom mode och teknik. Projektet genomförs i samverkan med Business Region Göteborg och är finansierat av Vinnova. Läs mer på Instagramsidan @FashionTechGBG.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Plan för studie- och yrkesvägledning i Lerum
På uppdrag av sektor lärande i Lerums kommun pågår ett arbete kring att ta fram en ram till en kommunal handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv för att matcha skollag och läroplan. Handlingsplanen utgår ifrån det befintliga arbetet som görs i kommunen.


Volvo Cars fadderföretag
På uppdrag av Volvo Cars genomförs ett fadderprojekt där verkstäder och grundskolor kopplas samman för att låta elever inspireras och lära sig mer om olika yrken och yrkesroller i ett pilotprojekt. Pilotprojektet sträcker sig över ett år och innehåller aktiviteter som studiebesök på verkstad och skola samt ett skarpt projekt. Resultatet ska mynna ut i ett metodmaterial som Volvo Cars kommer att använda nationellt.


Brunnsboskolans fadderföretagsprojekt
Tillsammans med våra samverkansföretag SSP och Göteborgs hamn stödjer vi Brunnsboskolan i deras fadderföretagsprojekt. Upplägget har varit att företagen och skolan har gjort studiebesök hos varandra samt genomfört skarpa case tillsammans. Eleverna har i flera ämnen arbetat kopplat till projektet. GR Skola Arbetsliv kommer i samarbete med Volvo Cars och deras verkstädervatt ta fram ett metodmaterial för fadderföretagssamverkan som underlättar för skolorna och företagens samverkan.


Industrinatten
Via det beprövade konceptet Industrinatten, som ägs av Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), skapas en givande mötesplats där högstadieelever, föräldrar, skolpersonal, gymnasieelever, nyanlända och unga vuxna under en kväll möter representanter från regionens teknik- och industriföretag.


Yrkespraktik
Under 2016 genomförde GR ett pilotprojekt för att pröva att erbjuda grundskoleelever praktik på ett yrkesprogram. Yrkespraktiken genomfördes på olika yrkesprogram på gymnasiet och i samband med detta togs även ett stödmaterial fram för att stötta gymnsieskolorna och grundskolorna. Under hösten kommer GR Skola Arbetsliv tillsammans med Installatörsföretagen ta fram ett ytterligare koncept för yrkepraktik inom deras bransch.


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund