GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Mötesplatser

GR Skola Arbetsliv arrangerar årligen ett stort antal mötesplatser för alla som på olika sätt arbetar med samverkan mellan skola och arbetsliv. Här kan du läsa mer om vad som är på gång just nu.


Frukostmöten och seminarier
I samarbete med olika företag, organisationer och samverkanspartners arrangerar vi kontinuerligt frukostmöten och seminarier med olika teman. Målgruppen är såväl lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal som arbetsliv, branschföreträdare och andra som på olika sätt arbetar med frågan. Nedan kan du läsa mer och anmäla dig till de mötesplatser som är planerade just nu.


Dialogkonferens
Tillsammans med Näringslivsarenan arrangerar GR Skola Arbetsliv årligen en dialogkonferens för grundskolans lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare för att lyssna till branschens röster om framtidsjobben och hur vi kan samverka bättre med varandra. Årets dialogkonferens handlar om hur vi rustar vi eleverna med den digitala kompetens som kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad.

 

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev finns information om vad som är på gång inom skola-arbetslivsområdet i Göteborgsregionen.

 

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund