GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. GR Skola Arbetsliv erbjuder processtöd och kompetensinsatser utveckling för skolor som vill utveckla sitt arbete med entreprenörskap i undervisningen.


Entreprenöriellt lärande i Göteborgs Stad

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Utvecklingsprojektet, som finansierades av Skolverket hade fokus på utbildningsinsatser kring det entreprenöriella lärandet. Sammanlagt medverkade över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Projektet avslutades 2017.


Poddradio

Vill du lära dig mer om entreprenöriellt lärande och att arbeta praktiskt med det i din undervisning? Lyssna på vår podd. I sex avsnitt får du följa med på en resa där GR Skola Arbetsliv studerar och samtalar om det entreprenöriella lärandet. Genom intervjuer med forskare, samtal med lärare och skolbesök guidas du genom det entreprenöriella lärandet, engagerande undervisning, och entreprenöriella förmågor. Vi utlovar massor av konkrekta undervisningstips och spännande insyn i forskningsresultat. Läs mer och lyssna via länkarna nedan:

  1. Vad är entreprenöriellt lärande? Helena Sagar, lärare och lektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Tematiskt arbete och entreprenöriella förmågor. Lärarna Morgan Andersson och Jennie Jacobi länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Prao. Varför och till vilken nytta? Biträdande rektor Caroline Juneberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. Kollegialt lärande och entreprenöriellt lärande. Rambergsskolan Hisingen, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund