GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsbrev från

GR Utbildning Läromedel

Vill du prenumerara på Nyhetsbrev från Läromedel?

2018

2017

2016

2015

2014

  • Nyhetsbrev GR Utbildning Läromedel 2014-12
  • Nyhetsbrev GR Utbildning Läromedel 2014-11
  • Nyhetsbrev GR Utbildning Läromedel 2014-08

2013

2012

2011

GR Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i skolan. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.
Sök & Beställ Böcker

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund