Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Vill du utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap? Ny som chef – Utvecklande ledarskap vänder sig till dig som har en ledarroll, är ny i uppdraget som chef eller har varit chef i upp till tre år.

Om programmet
Målet med programmet är att du ska utveckla ditt personliga ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. För att kunna leda andra är det viktigt att kunna leda sig själv, för att därefter kunna leda verksamhet.

En viktig del i programmet är att bidra till erfarenhetsutbyte över sektors- och kommungränserna. Utgångspunkten är att ett utvecklande ledarskap leder till såväl organisatoriskt goda resultat som till god individuell utveckling. Arbetet utgår alltid från dina behov och förutsättningar med syftet att ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Innehållet i programmet tar avstamp i bland annat Susan Wheelans teori om effektiva team och försvarshögskolans modell för Utvecklande ledarskap (UL).

Nästa program startar 15 januari 2018.
Sista anmälningsdag 24 november 2017.


Kontaktperson på GR: Eva-Lena Johannesson

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) | Anders Personsgatan 8| Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel 031-335 50 00|e-post gr@grkom.se | www.grkom.se