GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Funderar du på att bli skolledare?

Är du kanske nyfiken och intresserad av att gå in en skolledarroll men inte riktigt bestämt dig ännu? Då har du möjligheten att söka till programmet som startar på nytt i januari 2018 med sista ansökningsdatum den 22 december. Läs mer och ansök här.

Framtidens Ledare

Framtidens Ledare verkar för ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen. Med Utvecklande ledarskap (UL) som grund erbjuder vi utbildningsinsatser av hög kvalitet för chefer och ledare. Detta genom utvecklingsprogram och skräddarsydda projekt och insatser på såväl enhetsnivå som i hela kommuner.

Utveckling av grupper och ledningsgrupper

Chefshandledning och chefsstöd

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Jag vill bli chef!?

Jag vill bli skolledare!?

Traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund