GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Gemensamma gymnasiet

Vad menas med Gemensamma gymnasiet (GG)?
I flera av Göteborgsregionens gymnasieskolor anordnas kurser som visat sig vara intressanta för elever från andra skolor i regionen. Genom det regionala samarbetet är det möjligt för en elev att ansöka om att få gå en kurs som inte finns i den egna gymnasieskolan. Dessa kurser kallas ”gemensamma kurser”.

Vad är det för kurser?
Det är främst kurser i mindre traditionella språk, till exempel japanska.

När går kurserna?
Kurserna går oftast på onsdagar mellan klockan 17.00 och 21.00.
Men ibland kan gruppen ha kommit överens om en annan tid.
För mer information om tider, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Var går kurserna?
Kurserna hålls på en centralt placerad skola, oftast i Göteborg, till exempel på Hvitfeldtska gymnasiet.

Ansökningen till Gemensamma gymnasiet
Ansökningen till nästa läsår 2016/2017 öppnades mars 2016.

Var finns mer information och hur ansöker jag?
Kontakta din studie- och yrkesvägledare eller rektor på din egen skola. Det är din rektor som beslutar om kursen kan ingå i din studieplan och som beslutar om du får gå kursen eller inte.

OBS! Kurserna startar endast om antalet kursdeltagare är tillräckligt många. Det finns alltså ingen garanti att du får gå på den sökta kursen.

För mer information, kontakta Fredric Alvstrand,
tel 031 – 335 50 49, e-post fal@grkom.se

Utöver ovannämnda kurser erbjuder Språkcentrum i Göteborg
även kurser i många olika modersmål och moderna språk, huvudsakligen för elever i Göteborgs kommun (utanför Gemensamma gymnasiet).

Dessa handläggs i samma anmälningssystem som Gemensamma gymnasiet
men här finns inte kravet att de ligger på kvällstid.
Kurserna anordnas mellan kl 15 och 19.

Kontakta Språkcentrum för mer information,
tel 031-367 04 50, e-post: sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund