GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Gymnasiedagarna och Future Skills 10–12 oktober

Göteborgsregionens viktigaste mötesplats för framtida studie- och yrkesval. Här samlas regionens gymnasieskolor och unga får chansen att prata direkt med mängder av företag, branscher och utbildningsanordnare. Dessutom arrangeras regionens största föräldramöte.

GR Skola Arbetsliv

GR Skola Arbetsliv verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen. Vi hjälper och stöttar våra kommuner och skolor men även branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

Utmärkelsen

Studie- och yrkesvägledning

Branschsamverkan och college

Prao – processtöd till skolpersonal

Entreprenörskap i skolan

Gymnasiedagarna & Future Skills

Projekt/på gång

Samarbetspartners

Mötesplatser

Pedagogiskt centrum

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund