GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion

Plug In 2.0 och PlugInnovation

Plug In är Sveriges största samverkansprojekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Plug In 2.0
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 startade 2015 och hade som fokus att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

Plug In 2.0 är delvis finansierat av Europeiska socialfonden och samordnas av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner. GR deltar dels på operativ nivå genom delprojekt i medlemskommunerna och dels på strategisk nivå genom arbetet med PlugInnovation

PlugInnovation
PlugInnovation har tagits fram inom ramen för Plug In och är en digital kunskapsbank men också en projektstödjande verksamhet som arbetar med att sprida, generera och generalisera kunskap om att motverka studieavbrott. På pluginnovation.se samlas aktuell forskning, fallstudier och beprövade metoder som utarbetats inom Plug In.

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund