GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Film från GR Multimediastudion

Plug In 2.0 och PlugInnovation

Under sex års tid har Plug In varit Sveriges största samverkansprojekt med fokus på unga som riskerar att avbryta sina studier eller som redan hoppat av gymnasiet.

Plug In 2.0
Plug In startade 2012 med målsättningen att på regional och lokal nivå pröva nya metoder för att få fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier. Fortsättningsprojektet Plug In 2.0 pågick mellan 2015 och våren 2018, med fokus på att utveckla det som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer.

Plug In 2.0 har delvis finansierats av Europeiska socialfonden och samordnades av SKL tillsammans med GR och sju andra regioner. GR har deltagit dels på operativ nivå genom delprojekt i medlemskommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och dels på strategisk nivå genom arbetet med PlugInnovation. I våra kortfattade rapporter kan du läsa mer om Plug In GR:s resultat på regional nivåPDF, lokal sammanslagen nivåPDF samt om unika lokala resultatPDF.

Plug In GR:s slutkonferens
28 februari hölls Plug In GR:s slutkonferens i Göteborg. Nedan hittar du bilderna från dagens presentationer:

PlugInnovation
PlugInnovation har tagits fram av medarbetare på GR inom ramen för Plug In och är en digital kunskapsbank men också en projektstödjande verksamhet som arbetar med att sprida, generera och generalisera kunskap om att motverka studieavbrott. På pluginnovation.se samlas aktuell forskning, fallstudier och beprövade metoder som utarbetats inom Plug In.

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Lisa Sipari

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund