GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Vårens kurser hos Pedagogiskt Centrum

Den 19 januari startar vi våren med Familjedaghemskonferensen 2018 och en föreläsning med Bo Hejlskov. Ta del av hela kursutbudet här.

Pedagogiskt Centrum

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi skapar och leder alltifrån kortare insatser till långsiktiga utvecklingsprojekt tillsammans med skolpersonal och elever. Vi arbetar med skräddarsydda insatser som utformas i nära samarbete med våra uppdragsgivare och som tar avstamp i den enskilda verksamhetens unika behov.

Kollegialt lärande

Kurs och konferens

Kartläggningar

FN och EU i skolan

Multimediastudion

Sex och samlevnad

Motverka studieavbrott

Nyanländas lärande

Spel och lärande

GR Skola Arbetsliv

Läromedel och lärmiljöer

Kontakta oss

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund