GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

På rätt plats – matchar arbetsgivare med nyanlända samhällsbyggare

På rätt plats är Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) praktikprogram för nyanlända samhällsbyggare. Målet är att arbetsgivare ska få eftertraktad kompetens och att korta vägen till jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Programmet innehåller praktik med stöd av en handledare minst tre dagar i veckan i tre till sex månader hos arbetsgivaren, kombinerat med regionala träffar och en kurs i yrkessvenska som GR ansvarar för. Målet är att praktikanten går vidare i någon form av anställning, utbildning eller fortsatt praktik efter att ha deltagit i programmet.

Under våren 2016 prövade GR modellen i ett pilotprojekt som blev en succé. Av elva VA-ingenjörer gick sju vidare i en anställning.

På rätt plats delfinansieras av Länsstyrelsen och medverkande arbetsgivare och sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Integrationscentrum i Göteborgs Stad, Campus Mölndal med flera.

I På rätt plats deltog 15 praktikanter. Projektet avslutas i september 2017 och har hittills resulterat i nio anställningar. En kompetensmatchningsmodell har tagits fram för att fler ska hitta nya sätt att rekrytera. Läs den härPDF.

Två av deltagarna i praktikprogrammet På rätt plats: handledare Mikael Eliasson och praktikant Raed Wardi på Mölndals stad. Foto: Tony Dahl.

Kompetensmatchningsmodellen

Bild på händer som pekar på en karta

Bild: Anna-Lena Lundqvist

Kontakt

Lisa Ström, projektledare för På rätt plats

Lisa Ström
Projektledare
Telefon: 031–335 53 12
Sms: 0709–51 26 76
E-post: lisa.strom@grkom.se

Maja Wadstein

Maja Wadstein
Projektledare
Telefon: 031-335 54 45
E-post: maja.wadstein@grkom.se

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund