GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Mötesplats Funktionshinder

mötesplats funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder.

Syftet med dagarna är att utbyta erfarenheter och generöst dela med sig av kunskap i form av utställningar, presentationer och diskussioner. Tema och urval för Mötesplatsen beslutas av en planeringsgrupp som består av enhetschefer och verksamhetsutvecklare inom området.

Nästa Mötesplats Funktionshinder äger rum den 4–5 april 2017. Mer information kommer men boka gärna in datumet redan nu!

Dokumentation från Mötesplats Funktionshinder 2014

Några av de seminarier och föreläsningar som arrangerades under Mötesplats Funktionshinder 2014 fångades upp och du kan ladda ner dokumentationen på länken nedan.

Dokumentation från Mötesplats Funktionshinder 2012

Kontaktperson på GR

Nicholas Singleton

031-335 50 81

 

Följ Mötesplats Funktionshinder
på Facebook:

http://sv-se.facebook.com/people/Mötesplats-Funktionshinder/100003187429489

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund