GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sommarstängt men strömmandeöppet!

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

Filmtips: The Duff

Logga in och se filmen

Bianca är en självsäker tjej som går sista året på high school. När hon får höra att hon omnämns som DUFF (Designated Ugly Fat Friend) till sina mer eftertraktade vänner krossas hennes världsbild. För att återuppfinna sig själv och attrahera drömkillen Toby anlitar Bianca sin granne Wesley, en av skolans populäraste killar, som kärlekscoach.

Skolans största mobbare Madison gillar inte alls att en DUFF umgås så nära hennes ex-pojkvän, men en hemsk viral video kan inte hindra Bianca och Wesley från att börja se på varandra med helt nya ögon och inse att alla är någons DUFF. Om självkänsla och insikten att alla duger som de är.

Nyhetsbrev från GR Utbildning Läromedel

Nyhetsbrev


Under våren 2015 erbjuds fler Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området ”verktyg för lärande”.   Läs mer
Anders Personsgatan 8 i Norra Gårda.

Vår Läromedelsutställning har återuppstått!

Den nya utställningen utgår från temaperioder
då olika läromedel för det aktuella ämnet visas upp.
I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel
från förskola till vuxenutbildning.
Öppen Vardagar kl. 8-17

Anders Personsgatan 8.
Hämtning av paket sker via vår reception på entréplan vardagar mellan kl. 8.00–16.30

Tidplan för Läromedelbeställning

Beställ via...


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund