GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Sommarstängt men strömmandeöppet!

GR Läromedel har i uppdrag att erbjuda Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland en effektiv samordning av läromedelsinköp och ett stort utbud av film för skolan. Som inspiration erbjuds bl.a. en tematiskt varierad Läromedelsutställning, Pedagogiska Caféer och en årlig Läromedelsmässa.

Nu förstärker vi arbetet med lärmiljö och digitalisering! Läs mer

Nu förstärker vi arbetet med lärmiljö och digitalisering!
Det sker här och nu och vi erbjuder allt ifrån korta inspirationspass till längre processtöd för förskola-skola. Fokusmål är Lärmiljöer, fysiska som visuella, Programmering, Makerkultur och Medie- och informationskunnighet (MIK). Läs mer

Nyhetsbrev från GR Utbildning Läromedel

Nyhetsbrev

Inspiration från Teachers’ Night och Förskolekväll

I samarbete med UR och Universeum arrangerades i september två mycket välbesökta och uppskattade kvällar för grundskole- respektive förskolepedagoger.  Nu bjuder vi på material från de seminarier som anordnades av GR Läromedel.


Filmtips: Taikon

Foto: Björn Langhammar

Ett djupgående porträtt av en av våra mest älskade författare och debattörer De självbiografiska böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av våra mest lästa och älskade barnboksförfattare.

En mindre känd sida av Taikons arbete är den kamp hon förde för romernas medborgerliga rättigheter i Sverige under 1960- och 70-talen.

Genom unika bilder får vi följa ett fascinerande livsöde som gjorde ett tydligt avtryck på Sverige under åren då folkhemmet växte fram och en grupp lämnades utanför - romerna.

Journalisterna och författarna Lawen Mothadi och Gellert Tamas har med ett gediget arkivmaterial i botten skapat ett personporträtt som är lika angeläget som berörande.


Under våren 2015 erbjuds fler Pedagogiska Caféer i olika ämnen, för olika målgrupper, alla med syfte att orientera inom området ”verktyg för lärande”.   Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund