GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Vi, på GR Läromedel, förstärker nu arbetet med lärmiljö och digitalisering. Det sker här och nu och vi erbjuder allt ifrån korta inspirationspass till längre processtöd för förskola och skola.

Våra nya fokusområden är Lärmiljöer, fysiska som visuella,

Vi arbetar processinriktat med digitalisering där utforskande, kreativitet och det gränsöverskridande arbetet mellan olika miljöer, redskap och material och förhållningssätt är i fokus.

Hur kan man redan, tillsammans med förskolans yngre utforskare, arbeta med media- och Informationskunnighet (MIK) och hur ser progressionen ut genom hela grundskolan? Hur kan man skapa samarbete mellan förskola och skola genom virtuella möten? Vad behöver vi rusta våra tonåringar med när det handlar om integritet på nätet?

GR Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i skolan. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.
Sök & Beställ Böcker
Lärmiljö erbjuder

Kontakt:

Isabelle Kristensen
0732-34 34 13

Bild saknas

Malin Johansson
0708-31 48 69

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund