GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Multimediastudion

GR Utbildning Multimediastudion, ett nav för filmproduktion.

www.grkom.se/multimediastudion

Vi träffar gärna dig för att diskutera hur vi kan göra en filmproduktion som berättar om din verksamhet/ditt projekt på ett bra och intressant sätt. Det kan röra sig om allt från korta trailers till mer omfattande produktioner.

Kanske har ni redan idéer om hur detta skulle kunna gå till?


Vi hjälper er gärna att förverkliga dessa.

Kontaktperson på GR
Lars Carlsohn

031-335 5066, 0707-21 48 40

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund