GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Information om ansökan till gymnasieskolan

Nu har eleverna gjort sin ansökan till gymnasieskolan i GRs antagningssystem, Indranet. Ansökan stängdes för elever den 1 mars.
Jämfört med föregående år minskar antalet sökande elever. Antalet tillgängliga platser har inte minskat i lika stor utsträckning.

Trots nya behörighetsregler för gymnasieskolan är andelen behöriga sökande till något av de nationella programmen i stort sett oförändrad och uppgår till 84,5%. Andelen obehöriga sökande är 15,5%.

Elever kan inte efter den 1 mars registrera några val via Indranet, men studievägledaren på skolan kan göra ändringar i ansökan för eleven fram till den 25 mars.

Preliminärantagningen är klar att redovisas torsdagen den 14 april. Gymnasieantagning gör antagning för 27 kommunala och 50 fristående skolor, d.v.s. alla gymnasieskolor inom GR.

På Indranet  informerar Gymnasieantagningen om alla skolor och utbildningar i Göteborgsregionen

Senast uppdaterad: 2014-05-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund