GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg, Arkiv

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007 - 1999

Nätverket för skolutveckling
med digitala verktyg

Dokument
Kontaktperson på GR
Katarina Kjellqvist

Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund