GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Särskolenätverket

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Särskolenätverket på GR
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|

Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund